fbpx

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument een deelnemer (die deelneemt aan een bootcamp) en De Happy Fit Challenge (hierna HF) (de aanbieder van de bootcamp)

2.Een overeenkomst tussen HF en een deelnemer bestaat uit:
(i) het aanbod van de gekozen optie. Optie 1: 8x bootcampen. Optie 1a: 16x bootcampen. Optie 2: 4x per maand bootcampen. Optie 3: 60x per jaar bootcampen.
(ii) een fit-test
(iii) voeding en sport tips
(iiii) coaching tijdens het proces
3. In het geval van optie 1 & optie 1a, is de deelnemer eenmalige kosten verschuldigd aan HF.
3.1 In het geval van optie 2: een maandabonnement, is de deelnemer maandelijks een bedrag aan HF verschuldigd. De minimale looptijd van dit abonnement is 3 maanden. De opzegtermijn is 1 maand. Het abonnement dient vóór het einde van de maand te worden opgezegd.
3.2 In het geval van optie 3: een jaarabonnement, is de deelnemer jaarlijks een bedrag aan HF verschuldigd.
3.3 De actuele prijzen staan op de website van HF. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van HF. HF heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen.
3.4 Indien een deelnemer niet op of voor de uiterste betaaldatum het verschuldigde bedrag heeft betaald aan HF, heeft HF het recht om de deelnemer deelname aan de desbetreffende bootcamp te ontzeggen.
4. Indien een deelnemer een training mist, kan deze training niet worden ingehaald
5. Deelname aan de HF bootcamp geschiedt op eigen risico.
6. HF is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een bootcamp.
7. HF is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
8. Indien een deelnemer geblesseerd raakt en niet meer mee kan doen aan de overige trainingen, zal het resterende bedrag worden terug gestort. Let op: wel op vertoon van dokter schrift.
9. Na aanschaf van een van onze opties, kan de deelnemer geen geld terug krijgen.
10. Het delen van adviezen, recepten en trainingen is niet toegestaan. Tenzij vooraf aangevraagd bij HF.
11. Ook het delen van foto’s van zowel deelnemers als HF is niet toegestaan, tenzij specifiek aangevraagd bij HF.
12. Alle (vertrouwelijke) informatie en de contactgegevens die een deelnemer deelt met HF, zal niet worden gedeeld met derden.
13. De deelnemer verklaard bij akkoord van de algemene voorwaarden, ook de privacy policy te hebben gelezen (https://dehappyfitchallenge.nl/privacy-policy) en geeft hierbij ook akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze policy,